Ohikulkija pelasti kaksi jäihin pudonnutta lasta Helsingissä

Kak­si las­ta pu­to­si jäi­hin Hel­sin­gin Vuo­saa­res­sa kes­ki­viik­ko­na hie­man en­nen puol­ta kah­ta il­ta­päi­väl­lä. Ohi­kul­ki­ja oli ha­vain­nut, kun lap­set kä­ve­li­vät jääl­lä Pik­ku Kal­lah­den ui­ma­ran­nal­la. Hän myös huo­ma­si hei­dän pu­toa­van jään lä­pi.

Viime joulukuussa Vantaalta kadonnut mies löytyi kuolleena

Vii­me vuo­den jou­lu­kuus­sa Van­taan Pe­ti­kos­ta ka­don­nut vi­ro­lais­mies on löy­ty­nyt kuol­lee­na. Itä-Uu­den­maan po­lii­si pyy­si tam­mi­kuus­sa ylei­sön apua mie­hen löy­tä­mi­sek­si.