Kahden auton omistaja kypsyi Lauttasaaren pysäköintisääntöihin – muuttaa pois Helsingistä

Vapaa kadunvarsipysäköinti päättyi Lauttasaaressa 1. lokakuuta. Ka­dun­var­si­py­sä­köin­nin pe­li­sään­tö­jen muut­tu­mi­nen on he­rät­tä­nyt kes­kus­te­lua ja vah­vem­pia­kin tun­teen­pur­kauk­sia Laut­ta­saa­res­sa ja Munk­ki­nie­mes­sä. Laut­ta­saa­re­lai­sen Klaus Hals­tin mit­ta täyt­tyi niin pa­has­ti, et­tä hän il­moit­taa jät­tä­vän­sä Hel­sin­gin ko­ko­naan.
Uusimmat uutiset
  1. Eilen 12.10.15
Näytä lisää