Laajasalon kaksoissurmatutkinta krp:lle – "Mahdollisesti kytkös järjestäytyneeseen rikollisuuteen"

Hel­sin­gin Laa­ja­sa­los­sa pal­jas­tu­neen kak­sois­sur­man tut­kin­ta on siir­ty­nyt Hel­sin­gin po­lii­sin va­ka­via vä­ki­val­ta­ri­kok­sia tut­ki­val­ta yk­si­köl­tä eli Mur­ha­ryh­mäl­tä kes­kus­ri­kos­po­lii­sil­le (krp).

Työttömien määrä Helsingissä kasvanut hälyttävästi

Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisemien uusien tilastojen mukaan Helsingin työttömyysluvut kasvoivat hälyttävästi viime vuonna. Työttömien määrä lisääntyi vuoden 2013 aikaisista lukemista lähes 20 prosentilla, ja pitkäaikaistyöttömiä oli vuoden 2014 lopussa yli 40 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

VS: Ovikoodeja ilmestynyt arabiaksi talojen seiniin Vantaalla

Ara­bian­kie­li­set, ker­ros­ta­lo­jen sei­niin il­mes­ty­neet ou­dot nu­me­ro­sar­jat ovat ai­heut­ta­neet vii­me ai­koi­na ih­me­tys­tä Van­taan Myyr­mäes­sä. Nu­me­ro­sar­jo­ja on kai­ver­ret­tu ja piir­ret­ty tus­sil­la sei­niin. Nu­me­rot pal­jas­tui­vat Van­taan Sa­no­mien mu­kaan ovi­koo­deik­si, kun ara­biaa osaa­va hen­ki­lö ko­kei­li, avaa­ko sei­näs­sä ole­va nu­me­ro­sar­ja oven.

Uusimmat uutiset
  1. Eilen 06.7.15
  2. 05.7.15
Näytä lisää