Sisäilmaongelmista kärsineitä vammaispalvelujen asiakkaita siirrettiin evakkoon Vantaalla

Vantaan Tarhapuiston päiväkeskuksen sisäilmaongelmista kärsiviä vammaispalvelujen asiakkaita ja henkilökuntaa on siirretty väistötiloihin Länsimäkeen marraskuun aikana. Altistuneiden oireet ovat vaihdelleet hengitysteiden ärsyyntymisestä astman pahentumiseen.

Mies ajoi puhallusratsiaan luvattoman käsiaseen kanssa Konalassa

Epäil­lyl­tä rat­ti­juo­pol­ta löy­tyi järeäkaliiperinen pis­too­li Hel­sin­gin Ko­na­las­sa vii­kon­lop­pu­na. Mies ker­toi saa­neen­sa aseen het­keä aiem­min tun­te­mat­to­mal­ta hen­ki­löl­tä ra­vin­to­las­sa.